1403/04/24 یکشنبه 24 تیر 1403
درخت تو گر بار دانش بگیرد | به زیر آوری چرخ نیلوفری را

ثبت نام آنلاین
ورود دانش آموز
مرحله 1
انتخاب ترم تحصیلی
مرحله 2
انتخاب کلاس ها
مرحله 3
سبد خرید من
مرحله 4
پرداخت
مرحله 5
ورود
نکات مهم
اگر قبلا کلمه عبور خود را تغییر نداده باشید شماره ملی کلمه عبور شماست
اگر تاکنون در مجموعه ثبت نام ننموده اید گزینه دانش آموز جدید هستم را اشاره کنید.