کلاس کانون

کلاس کانون

1402/12/09 چهارشنبه 09 اسفند 1402

کلاس کانون

کانون آموزش  مجازی ایرانیان

وبلاگ

جدیدترین مطالب

کاظم قلم‌چی : فراشناخت چیست؟ بازیابی چیست؟

بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) حمید رضا جعفرخان 1402/12/06 26

ادامه مطلب

 کاظم قلم‌چی : فراشناخت چیست؟ بازیابی چیست؟

کاظم‌قلم‌چی:تفاوت مهم دوران طلایی نوروز امسال باپارسال دوازدهم

کنکور حمید رضا جعفرخان 1402/12/05 33

ادامه مطلب

کاظم‌قلم‌چی:تفاوت مهم دوران طلایی نوروز امسال باپارسال دوازدهم

کلاس های نوروزی 1403

دوران طلایی نوروز مهدیه ساده 1402/12/03 154

ادامه مطلب

کلاس های نوروزی 1403

کاظم قلم چی:برنامه سه ماهه کانون برای یازدهمی هاودهمی‌ها چیست؟

بنیاد علمی آموزشی قلم چی (وقف عام) حمید رضا جعفرخان 1402/11/23 123

ادامه مطلب

کاظم قلم چی:برنامه سه ماهه کانون برای یازدهمی هاودهمی‌ها چیست؟

کاظم قلم چی : در نیم سال دوم چگونه به هدفمان برسیم ؟

کنکور حمید رضا جعفرخان 1402/11/23 76

ادامه مطلب

کاظم قلم چی : در نیم سال دوم چگونه به هدفمان برسیم ؟

اهمیت امتحانات نهایی در کنکور 1403

کنکور حمید رضا جعفرخان 1402/11/02 196

ادامه مطلب